, , , ,

Erfdienstbaarheden: leg ze vast en voorkom discussies

“Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.”

Een iconische zin uit ‘de Rijdende Rechter’, waarin burenruzies op de televisie worden uitgevochten. Grensgeschillen, overhangende takken en wie wel of niet over welk pad mag lopen, het zijn allemaal kwesties die regelmatig aan bod komen. Terwijl het voor de kijkers misschien vermakelijk is, blijft het voor de betrokken partijen vaak een onaangename ervaring om hun geschil zo publiekelijk te zien uitgevochten worden.

Veel van deze conflicten hadden echter voorkomen kunnen worden. ‘Hoe dan?’ hoor ik je denken?

Nou door het goed te regelen bij de notaris!

Erfdienstbaarheden zijn rechten en plichten verbonden aan een stuk grond tussen buurpercelen. Denk bijvoorbeeld aan het recht van overpad of afspraken over planten op/bij de erfgrens.  Ze kunnen ontstaan doordat het is vastgelegd bij de notaris (plus inschrijving in de openbare registers bij het Kadaster). Het is ook mogelijk dat een erfdienstbaarheid door verjaring is ontstaan. Dit kan soms leiden tot discussies, want hoe zat het ook alweer 28 jaar en vijf eigenaren geleden?

Hoewel de wet algemene regels biedt, wil je soms ook afwijken. In andere gevallen zijn aanvullende afspraken nodig, omdat de wet niet in jouw wensen voorziet.

Het vastleggen van erfdienstbaarheden is dan van groot belang om duidelijkheid en zekerheid te creëren voor alle betrokken partijen. Voor nu, maar ook voor de toekomst en/of wanneer je je huis gaat verkopen.

Daarom nog even op een rijtje:

Duidelijkheid voor iedereen

Het vastleggen van erfdienstbaarheden zorgt ervoor dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Het maakt duidelijk wie wat mag doen en voorkomt daardoor verwarring en ruzies later.

Bescherming van belangen

Het is belangrijk om de belangen van zowel de eigenaar van het stuk grond waarvoor de afspraken gelden als de eigenaar die er voordeel uit haalt te beschermen. Wanneer je de afspraken vastlegt bij de notaris, weten beide partijen waar ze aan toe zijn en wordt voorkomen dat iemand er misbruik van maakt.

Rechtszekerheid

Erfdienstbaarheden die je officieel vastlegt, worden via de notaris ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. Dit zorgt voor duidelijkheid over wie wat mag doen op welk stuk grond.

Als erfdienstbaarheden ontstaan door verjaring, staan ze niet automatisch geregistreerd. Daarom is het verstandig om, zodra je weet dat er sprake is van zo’n verjaarde erfdienstbaarheid, deze ook officieel te laten vastleggen bij de notaris. Zo worden ze ingeschreven en is er geen twijfel meer over wat wel en niet mag. Bovendien kun je dan samen ook nog aanvullende afspraken maken.

Maatwerk en flexibiliteit

Als je te maken hebt met een erfdienstbaarheid die ontstaan is door verjaring, dan biedt een bezoek aan de notaris extra voordelen: je kunt niet alleen de bestaande regels goed vastleggen, maar ook aanvullende afspraken maken. Neem bijvoorbeeld het recht van overpad. Door dit goed vast te leggen, inclusief een duidelijke tekening van waar het pad loopt en afspraken te maken over het onderhoud ervan, voorkom je latere misverstanden. De notaris kan namelijk maatwerk leveren, waarbij hij rekening houdt met de specifieke omstandigheden en wensen van alle betrokkenen. Zo worden de erfdienstbaarheden optimaal afgestemd op de behoeften en belangen van iedereen.

Samenvattend

Wil je nieuwe erfdienstbaarheden vastleggen of heb je juist te maken met verjaarde of achterhaalde oude erfdienstbaarheden die wel een update kunnen gebruiken?

Wij staan voor je klaar om je te helpen met al je vragen en juridische kwesties rondom erfdienstbaarheden. We kunnen je adviseren over het vastleggen en updaten van erfdienstbaarheden, zodat je niet met je buren voor de (al dan niet rijdende) rechter hoeft komen te staan.


Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of voor het plannen van een afspraak. We staan voor je klaar!