Het is zover. Jullie besluiten voor elkaar te kiezen, maar welke ‘relatievorm’ past daar dan bij? En is dat bezoekje aan de notaris nou echt nodig? Er zijn vele keuzes die gemaakt moeten worden. Gaan we ‘gewoon’ samenwonen of kiezen we voor een geregistreerd partnerschap of een huwelijk?

Nadat je eindelijk hebt gekozen waar jullie voor willen gaan, volgt het volgende dilemma. Gaan we wel of niet naar de notaris? Met andere woorden, laten we wel of geen samenlevingsovereenkomst/huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opstellen.

We gaan hier kort in op de genoemde keuzes en er wordt nader ingegaan op wat de wet al regelt en wat jullie zelf nog kunnen regelen bij de notaris.

Geregistreerd partnerschap/huwelijk

Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn juridisch gezien in Nederland bijna gelijk, hoewel de naam toch soms anders zou vermoeden.

Bij beide vormen is een bezoekje aan de gemeentehuis noodzakelijk, waar jullie in het bijzijn van getuigen de akte ondertekenen. Een klein verschil is dat je bij een geregistreerd partnerschap geen jawoord aan elkaar moet geven. Ook hoeft een geregistreerd partnerschap niet via de rechtbank te worden ontbonden (tenzij er minderjarige kinderen in het spel zijn). Een geregistreerd partnerschap kan in een huwelijk worden omgezet, maar andersom is dit niet mogelijk. Ook erkennen niet alle landen in de wereld een geregistreerd partnerschap, uiteraard is dit in Nederland wel het geval.

Voor 1 januari 2018 ontstond na het huwelijk/geregistreerd partnerschap een algehele gemeenschap van goederen. Met andere woorden, geliefden deelden toen automatisch lief en leed (bezittingen en schulden) met elkaar (als ze geen bezoekje brachten aan de notaris). Na 1 januari 2018 is hier een grote verandering in gekomen die alleen geldt voor geliefden die na genoemde datum trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, en dus niet voor de hiervoor reeds gehuwden/geregistreerd partners.

Als je na deze datum trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan vallen de bezittingen en schulden die zijn verworven/ontstaan vanaf deze datum in de gemeenschap en dus niet alle bezittingen en schulden die jij al voor het huwelijk had. Een uitzondering hierop zijn de erfenissen en schenkingen die je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontvangt.

Gelukkig hoef je niet bij de huidige beperkte gemeenschap van goederen aan te sluiten, jullie mogen zelf kiezen wat jullie wel en niet met elkaar delen. Dit kan de notaris voor jullie regelen door het maken van huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden. Jullie kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen juist wel alles te willen delen, of juist niet als bijvoorbeeld een van de twee een onderneming heeft.

Ook worden jullie door een geregistreerd partnerschap of een huwelijk automatisch erfgenaam van elkaar. In een testament kunnen dan aanvullende zaken worden geregeld, zoals het besparen van erfbelasting of het regelen van voogdij.

Samenwonen met of zonder samenlevingsovereenkomst

Jullie kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om ‘gewoon’ te gaan samenwonen. Je schrijft je samen in op hetzelfde adres en het feestje kan beginnen.

Toch is het laten opstellen van een samenlevingsovereenkomst geen overbodige luxe. Je wilt je geliefde toch verzorgd achterlaten mocht het misgaan. Door het opstellen van een samenlevingsovereenkomst kan je regelen dat je recht hebt op elkaars nabestaandenpensioen, hier heb je namelijk zonder samenlevingsovereenkomst geen recht op. Ook zou het zuur zijn dat je een enorme som aan erfbelasting moet betalen over de eventuele erfenis die je hebt verkregen van je partner. Nadat jullie een half jaar samenwonen met een samenlevingsovereenkomst verkrijg je al een vrijstelling van ruim € 795.156,- euro.

Bij het aangaan van een samenlevingsovereenkomst word je niet automatisch erfgenaam van elkaar. Het is dus aan te raden om naast een samenlevingsovereenkomst ook testamenten op te laten stellen. In de samenlevingsovereenkomst kan wel geregeld worden dat jullie gezamenlijke bezittingen naar de ander gaan, dit kan echter niet voor privébezittingen, waardoor een testament aan te raden is.

Conclusie

Jullie liefdesleven verdient juridische zekerheid, of het nou gaat om een samenleving, een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

Kom zeker eens vrijblijvend langs bij ons kantoor om in een persoonlijk gesprek al jullie opties door te nemen. Samen vinden we een weg die het beste bij jullie past.

Wij van Peijnenburg van Damme stellen jullie toekomst veilig, zodat jullie je kunnen richten op wat echt belangrijk is: elkaar.

Myriam