Elke dag worden er huizen gekocht en verkocht, en nieuwe hypotheekakten getekend. De afspraken over de brandgang moeten worden uitgelegd of er wordt een verjaring vastgelegd.
Vrijwel dagelijks maak ik notariële akten, neus ik in wetteksten en regel ik alles rond onroerend goed. Ondertussen probeer ik het ook zo begrijpelijk mogelijk aan alle partijen uit te leggen en toe te lichten.

Ik ben Jennifer en ik ben notarisklerk. Wat is dat en wat doe je dan de hele dag? hoor ik je al denken.
Een notarisklerk is een juridisch medewerker op een notariskantoor. Je hebt ze op allerlei onderdelen binnen het notariaat, maar ik houd me vooral bezig met onroerend goed. Dat gaat dan over woningen, grond, bedrijfspanden, appartementsrechten, opstalrechten, hypotheken enzovoorts.
En ja, dat is echt hartstikke leuk. Na meer dan 20 jaar durf ik dat wel stellig te zeggen.

Weet je wat ik zo mogelijk nog leuker vind? Om al die juridische begrippen en lastige taal zo goed te begrijpen dat ik het aan iedereen kan uitleggen. Dus ook aan jou.
Ik kan er uren over praten, maar nu wil ik het specifiek hebben over de vraag: “Wat is het verschil tussen een geldlening en een hypotheek(recht)?”

Geldlening hetzelfde als hypotheek?

“Hypotheek? Dat is toch gewoon een ander woord voor geldlening?”
Nee, dat klopt juridisch gezien niet.
Een geldlening is een contract waarin je afspraken maakt over het uitlenen van geld. Denk aan het bedrag dat geleend wordt, maar ook de rente, de looptijd en hoe het terugbetaald moet worden. Dit kun je mondeling afspreken, of zelf op papier opstellen. Je kan het ook via een financieel adviseur of notaris regelen.
Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht op een woning en dit wordt altijd door een notaris opgesteld en bij het kadaster ingeschreven.

Geldlening

Wanneer je geld leent, maak je afspraken over het bedrag en de terugbetaling. Bij kleine bedragen kan dit best mondeling worden afgesproken. Maar bij grotere bedragen is het handig om de afspraken op papier te zetten. Bij het kopen van een woning wordt alles sowieso op papier gezet door de bank. De bank zal daarnaast nog iets extra’s aangeven, namelijk dat de bank graag een hypotheekrecht krijgt.

Wat is dan een hypotheek?

De bank leent je geld en in ruil daarvoor betaal je rente en geef je een hypotheekrecht op je woning.
De notaris (of meestal dus die notarisklerk 😉 ) stelt een hypotheekakte op, waarin staat dat de bank een hypotheekrecht krijgt tot een bepaald bedrag. Voorwaarden, zoals rentebetaling, aflossing, maar ook verzekering en onderhoud, worden vastgelegd. Deze akte wordt bij het kadaster ingeschreven.

Ik heb ooit een notaris horen zeggen dat je het hypotheekrecht moet zien als een soort bijzondere volmacht tot verkoop van de woning. Dat is misschien best een goede vergelijking; wat het zit zo:
Als je je aan de afspraken houdt, merk je er niets van.
Het hypotheekrecht komt pas in beeld als je je langere tijd niet aan de gemaakte afspraken houdt. De bank kan dan als uiterste maatregel besluiten tot openbare verkoop.
Nu mag dat openbaar verkopen niet ‘zomaar’. De bank moet altijd zorgvuldig handelen en ook in gesprek gaan en je de tijd geven om tot oplossingen te komen als er problemen zijn.

Het geeft de bank zekerheid, omdat ze in het uiterste geval je woning kunnen verkopen en zo hun geld kunnen terugkrijgen.
Houd je je aan de afspraken en betaal je op tijd dan merk je er helemaal niets van.

Dat was het?

Ja en nee.
Er valt nog veel meer over te vertellen. Dus als je je vragen hebt, neem dan gerust contact op. Ik leg het je uit en ik denk ook graag met je mee.