Bij de koop van een woning of stukje grond betaal je overdrachtsbelasting over de koopsom. Vanaf 2023 is het standaardtarief verder verhoogd naar 10,4% (in 2022 was dit tarief nog 8%).

We hebben nu te maken met drie verschillende tarieven:

 • Het normale / standaardtarief van 10,4 %
 • Het verlaagde tarief van 2%
 • De vrijstelling (0%)

Wanneer betaal je welk bedrag?
Het is belangrijk om te weten dat de basis is dat bij elke overdracht van een onroerend goed vanaf 2023 in principe 10,4% overdrachtsbelasting moet worden betaald.

Met een onroerend goed bedoelen we zaken als:

 • een (vakantie)huis
 • een stuk grond
 • een appartement
 • een garage
 • een kantoorgebouw, etc.

Bij sommige overdrachten betaal je minder of geen overdrachtsbelasting. Maar dat kan alleen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Hierna leggen we dit uit.

verlaagde tarief van 2%

Het verlaagde tarief geldt voor iedereen die een woning koopt waar die ook zelf in gaat wonen.

Het is dan wel de bedoeling dat jij er zelf gaat wonen en je op dat adres ook laat inschrijven. Misschien ga je eerst de woning flink verbouwen en duurt het even voordat je echt gaat verhuizen. Dat maakt gelukkig niet uit. Maar dit verlaagde tarief geldt dus niet voor je vakantiehuisje.

Ook wanneer je een huis koopt met de BV kom je niet in aanmerking voor het lagere tarief. De BV is namelijk geen natuurlijk persoon die in een woning kan gaan wonen. Dus ook al ben jij zelf de eigenaar van jouw BV en ga jij wel in dat huis wonen, als de BV de eigenaar is zal de BV ook dat hogere tarief van 10,4% moeten betalen.

startersvrijstelling

Sinds 2022 kennen we de startersvrijstelling.

Als je aan de voorwaarden voldoet hoef je helemaal geen overdrachtsbelasting te betalen. Dat kan dus flink wat schelen. Maar er zijn wel aanvullende voorwaarden.

Ook hier moet het net als het hiervoor besproken het verlaagde tarief gaan om een huis waar je zelf in gaat wonen.

Er zijn verder nog  extra regels waar je aan moet voldoen, namelijk:

 • je moet tussen de 18 en 35 jaar oud zijn
 • de koopsom van de woning moet gelijk of lager zijn dan € 440.000,-
 • je mag deze vrijstelling niet eerder hebben gebruikt.

andere gevallen

We hebben het nu steeds over de overdracht van een huis (of appartement) gehad.

Voor andere zaken zoals een winkel, stukje grond of garage geldt dat je in principe 10,4% overdrachtsbelasting moet betalen. Ook als je de grond of garage zelf gaat gebruiken.
Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als het om bouwterrein gaat of als je de grond/garage samen op dezelfde dag met de woning koopt. Dit kan per geval verschillen.

Heb je daarover een vraag of wil je gewoon eens wat meer daarover te weten komen? Neem dan vooral contact op met Jennifer, zij kan je daar alles over vertellen!