Fusie en splitsing

Fusie

Bij een fusie houdt één (of meer) rechtspersoon op te bestaan en gaat alles over op een andere rechtspersoon samen met alles wat de ene rechtspersoon had aan vermogen en schulden. Dit kan vele fiscale voordelen hebben. Er zijn strikte wettelijke regels waaraan je moet voldoen bij zo’n juridische fusie. We noemen ze hier even in grote lijnen:

  • Voorstel tot fusie
  • Toelichting
  • Ter inzagelegging
  • Publicatie
  • Verzet van schuldeisers?
  • Besluit tot fusie en de notariële akte

In nauw contact met jouw accountant zorgen wij ervoor dat alles goed wordt geregeld. Heb je vragen hierover of wil je een toelichting? Neem dan zeker contact op met ons, wij zijn er om jou te helpen.

Splitsing

Als je een onderneming kunt fuseren, dan kun je een onderneming ook splitsen. We kennen daarvoor twee soorten, namelijk de zuivere juridische splitsing en de juridische afsplitsing. Wat voor jouw onderneming het beste is kunnen we samen met jou en je accountant bepalen en voor jou regelen.

Zuivere juridische splitsingJuridische afsplitsing
Blijft de “oude” onderneming bestaan?
Gaat het gehele vermogen van de “oude” onderneming over?
Hoeveel ondernemingen bestaan er na de splitsing?Minimaal twee nieuwe ondernemingen, de “oude” onderneming verdwijntMinimaal één (nieuwe) onderneming naast de “oude” onderneming

Meer over ondernemen

Meer over ondernemen

De digitale algemene vergadering