Stichting of vereniging

Een stichting en een vereniging zijn allebei rechtspersonen. Voor een vereniging geldt dat er geen winstoogmerk mag zijn, je moet wel een bepaald doel hebben. Meestal wordt een vereniging dan ook gebruikt voor een gezamenlijk hobby, zoals een theaterclub of sportvereniging. Een stichting mag wel winst maken, maar die winst mag niet aan de bestuursleden of oprichters worden uitgekeerd.

Een vereniging kun je ook zonder notaris oprichten. Je hebt dan wel minder mogelijkheden en je bent als bestuur ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Als dat niet je bedoeling is kun je ook de vereniging via de notaris oprichten. Een stichting wordt altijd via een notaris opgericht.

In de oprichtingsakte die wij opmaken voor jouw vereniging of stichting wordt onder meer opgenomen:

  • De naam (bij een stichting moet het woord ‘stichting’ onderdeel zijn van de naam)
  • De gemeente van vestiging
  • Het doel
  • Hoe het bestuur wordt benoemd en ontslagen
  • Wat er moet gebeuren met het vermogen als de organisatie wordt beëindigd.

Wist je trouwens dat een vereniging of stichting onder bepaalde voorwaarden ook als ANBI kan worden geregistreerd? ANBI is de afkorting voor ‘algemeen nut beogende instellingen’. Als je voldoet aan de regels heb je enkele voordelen, zoals dat je geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen wanneer de organisatie. De voorwaarden hiervoor worden door de Belastingdienst bepaald.

Vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheidVereniging met volledige rechtsbevoegdheidStichting
Oprichting via de notaris?
Inschrijving bij Kamer van Koophandel?
Zijn er leden?
(deels) persoonlijk aansprakelijk?
Kun je worden aangemerkt als ANBI en daardoor vrijstelling krijgen van schenk- en erfbelasting?

Meer over ondernemen

Meer over ondernemen

De digitale algemene vergadering