, , ,

Ook een hekel aan belasting betalen? Denk aan de kleinkinderen!

Weinig mensen vinden het leuk om belasting te betalen en helemaal na een overlijden.
Erfbelasting wordt gezien als een van de meest oneerlijke belastingen, want er is tijdens leven al vele malen belasting over betaald en na het overlijden komt de fiscus nog een keer langs.

Erfbelasting voorkomen door aan de kleinkinderen na te laten

Het is soms heel simpel om erfbelasting te voorkomen. Wist je dat ieder kleinkind ongeveer € 25.000 belastingvrij mag erven?
Stel dus dat je 3 kleinkinderen hebt, dan kun je al € 75.000 belastingvrij aan de kleinkinderen nalaten!
Als de kinderen zelf dit bedrag erven, betalen ze er 10% en soms wel 20% belasting over. En het is ook nog zo dat kinderen bij het overlijden vaak al op een leeftijd zijn dat ze het geld niet direct meer nodig hebben.
Kleinkinderen kunnen het geld vaak nog goed gebruiken voor hun studie of om een huis te kunnen kopen. Dus je kunt je kleinkinderen helpen en er is minder belasting verschuldigd.

Aandachtspunten

Om kleinkinderen iets na te laten moet je dat in je testament opnemen. Dat kan via een zogenaamd kleinkindlegaat.
Het is daarbij van belang om nog aan de volgende punten te denken:

–      Bewind
Het is verstandig op te nemen dat kleinkinderen het geld pas krijgen als ze wat ouder zijn en niet meteen al op hun 18e, want dan zijn de kleinkinderen vaak nog niet volwassen genoeg om verstandige beslissingen te nemen. In het testament kan er worden opgenomen dat er een bewind zit op het geld totdat het kleinkind bijvoorbeeld 25 jaar oud is. Het eigen kind (de ouder van het kleinkind) kan dan bijvoorbeeld de bewindvoerder zijn en het geld beheren.

–      Uitsluitingsclausule
In het testament kan opgenomen worden dat alles wat de kleinkinderen krijgen altijd privé blijft, zodat het bij een eventuele scheiding niet gedeeld hoeft te worden. Dat kan een hoop ellende besparen.

–      Ten laste van wie?
Als er meerdere kinderen zijn en niet iedereen heeft kinderen kan het kleinkindlegaat oneerlijk uitpakken als dit uit de nalatenschap moet worden betaald. Dan betaalt het kinderloze kind namelijk ook mee aan het kleinkindlegaat.

Er kan opgenomen worden dat het bedrag voor het kleinkind ten laste komt van het deel van de eigen ouder. Dan heeft het kind zonder kinderen er dus geen “last” van en ontvangt die zijn volle deel.

Dus…

…het kan simpel zijn om belasting te ontlopen.
Overweeg je een kleinkindlegaat op te nemen in je testament of heb je vragen over dit onderwerp, dan ben je van harte welkom op mijn kantoor.

Gideon