,

Wat is een levenstestament?

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor het levenstestament. Met deze aandacht komt ook de verwarring. Vaak wordt gedacht dat het levenstestament (bijna) gelijk is aan het ‘gewone’ testament. Maar dat is het zeker niet. We zullen hier de verschillen aangeven.

Levenstestament

Simpel gezegd is het levenstestament een volmacht. Een volmacht die je bij de notaris laat vastleggen en die je zo uitgebreid kunt maken als jezelf wil.

Je regelt hierbij wie zaken voor jou mag regelen als jij dat niet meer kunt. Dat kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als jij voor je werk regelmatig langere tijd in het buitenland bent en je je partner een volmacht wil geven om de dagelijkse zaken te kunnen blijven regelen.

Je kan ook de volmacht zo inrichten dat de volmacht pas gaat werken zodra je het niet meer zo goed weet door bijvoorbeeld een ziekte als dementie.

Je kan dan bepalen dat iemand anders jouw zaken mag regelen, maar dat het pas mag als een onafhankelijke arts heeft vastgesteld dat jij dat zelf niet meer kunt.

Verschil met testament

Bij een levenstestament gaat het erom dat jij nog leeft. Het is een volmacht die jij zo uitgebreid of beknopt maakt zoals jij dat wil en waarin je aangeeft wie er tijdens jouw leven bepaalde zaken mag regelen namens jou.

Bij een testament bepaal je juist wat er met jouw vermogen (spullen en geld) moet gebeuren nadat jij er niet meer bent. Dat is dus echt een andere akte waarin je hele andere dingen regelt.

Waarom een levenstestament?

De wetgever heeft zelf ook regelingen bedacht voor het geval iemand zelf niet meer goed z’n eigen zaken kan regelen, bijvoorbeeld bij wilsonbekwaamheid. Dat kan in de vorm van een bewind.

Het grote nadeel daarvan is dat je dan naar de rechtbank moet om dit aan te vragen. Vervolgens moet de bewindvoerder elk jaar verantwoording afleggen over de zaken die er geregeld zijn én als bewindvoerder ben je ook beperkt in wat je wel en niet mag doen.

Wanneer je zelf een levenstestament maakt kun je vooraf bedenken wie jij welke zaken wil laten regelen voor jou. Dan bepaal jij zelf wie jij het vertrouwen geeft en wat die persoon precies wel en niet mag doen,. Je hebt dus zelf de regie en jij bepaalt de spelregels.

Je kan er dan ook voor kiezen dat de ene persoon over jouw medische zaken gaat en dat een andere persoon (of meerdere personen samen) over jouw financiële zaken gaat.

Ook als ondernemer doe je er verstandig aan om na te denken over wat van belang is om het bedrijf te continueren op het moment dat je onverwacht dat niet langer zelf kunt doen. Zo kun je regelen dat je compagnon de bedrijfsgerelateerde zaken mag regelen voor jou terwijl bijvoorbeeld je kinderen jouw privézaken kunnen regelen.

Wie wijs je aan?

Wie jij deze volmacht geeft mag je zelf bepalen. Het kan je partner zijn, maar ook één of meer kinderen of die fijne buurvrouw.

Het is wel goed om dit vooraf ook te bespreken moet die personen. Misschien is het niet het leukste onderwerp, maar het is voor de andere personen ook fijn om te weten wat jij graag wel en niet wilt. Zo kunnen ze jouw belangen goed in de gaten houden en het regelen zoals jij dat ook graag zou willen.

Wil je weten wat je nog meer kunt regelen in een levenstestament? Gideon kan je nog veel meer over vertellen, neem dus vooral contact op met ons kantoor.